Mon, 18 Jan 2021 01:48:08     

Media & News


JUARA 5S
2020-03-18 10:05:50

Tahniah Team CPS!

Team CPS (Classic Paint Shop) merupakan JUARA baru untuk 5S terbaik daripada keseluruhan operasi di Hicom Automotive. Walaupun masih mengekalkan fasiliti yang agak lama berbanding operasi yang lain, namun kreativiti warga operasi CPS telah memberi kelainan yang besar di kawasan operasi tersebut.

Inovasi warga CPS berjaya menambat hati para penilai 5S berpengalaman daripada pihak DRB-HICOM. Kelainan yang ditunjukkan melalui lukisan mural-mural yang dipamerkan di operasi CPS menggambar #mentalitiJUARA yang sebenar.

Tahniah CPS!!

#CPSJuara5S
#HicomAutomotive
#mentalitiJUARA