Sun, 09 Aug 2020 01:33:46     

Media & News


Sambutan Tahun Baru Cina
2019-03-05 20:08:46

Meraikan Kepelbagaian Kaum di HA!
Sebagai sebuah syarikat berprestasi tinggi, kepelbagaian kaum dalam kalangan wargakerja merupakan satu cerminan toleransi yang baik dalam suasana pekerjaan.
Justeru itu, sempena Sambutan Tahun Baru Cina, pihak syarikat mengambil inisiatif untuk meraikan wargakerja berbangsa cina di Hicom Automotive.
Berkonsepkan 'makan besar' masyarakat cina, diharapkan perkongsian ini akan mengeratkan lagi perhubungan kekeluargaan dalam HA walaupun berlainan bangsa dan agama.