Sun, 25 Aug 2019 19:07:42     

Media & News


HA Top Talent
2018-09-24 12:49:35

Tahniah dan Selamat Maju Jaya diucapkan kepada HA Top Talent. HA Top Talent yang terpilih ini akan mengikuti Program Khas; DRB HICOM Executive Development Program (EDP) selama 6 bulan. EDP merupakan Program Pembelajaran berstruktur yang melibatkan tiga komponen utama, Leading Self, Leading Others dan Leading Team.