Tue, 19 Nov 2019 11:25:00     

Media & News


Penghargaan Special Project
2019-01-08 15:01:17

Selain kerja hakiki di operasi masing-masing, mereka berjaya membuktikan #mentalitiJUARA adalah 'mindset' utama untuk menamatkan 'special projects' yang diamanahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Hicom Automotive.
Projek istimewa adalah inisiatif CEO kepada wargakerja terpilih yang kreatif dan inovatif dalam membantu syarikat melakukan 'kaizen' secara 'in-house' menggunakan bakat para pekerja yang sedia Ada.
Senarai projek yang berjaya
- HA Soccer Board
- HA Welcome Video
- Wall of Fame
- HA Signage Lighting
Tahniah yang berjaya. Nantikan lebih banyak projek yang bakal disiapkan oleh wargakerja HA.